Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
11 juni, 2019

Finns det något vettigt att lära sig av lumpenhistorier?

Christopher Johansson, marknadschef på Military Work. Foto: Military Work

När man blickar tillbaka är vägen hit självklar, men det är inte de självklara valen som tagit mig dit jag är och skapat den karriär jag har idag och detsamma gäller så många av mina kollegor.

Idag är jag marknadschef på Military Work, ett företag som anställer militär personal efter deras tjänstgöring och använder de kunskaper och erfarenheter de lärt sig i Försvarsmakten för att stärka våra kunders kompetens i näringslivet. Innan jag kom hit jobbade jag själv över 10 år i Försvarsmakten och det är tack vare den tiden som jag kan göra det jag gör idag.

Att värnplikten skulle skaffa mig vänner och erfarenheter för livet var på ett sätt självklart. För visst hade jag hört om lumparhistorier från kompisars storebröder och andra i min omgivning; äventyr, bus och en och annan skröna. Men jag var nog inte beredd på att de erfarenheter jag fick från min tjänstgöring skulle ha direkta effekter på mitt jobb idag. Utan att ha några förväntningar om att det skulle förändra hela mitt liv såg jag det bara som ett års avbrott innan fortsatta studier. Men så blev det inte, det blev mycket bättre. Liknande historier har jag hört från många av mina vänner.

Till exempel en av mina kollegor som kom till Sverige från Irak för 15 år sedan. När han kom hit och bosatte sig i Rosengård i Malmö var det kanske inte självklart att han skulle göra den grundläggande militärutbildningen. Men en kompis pappa pratade mycket om Försvarsmakten och båda pojkarna anmälde sig frivilligt. På det sättet träffade han många nya vänner från hela landet och fick vänner med olika bakgrunder och olika utgångspunkter. Det ena ledde till det andra och flytten gick till Stockholm där han fortsatte jobba i Försvarsmakten för att sedan jobba civilt. Nu fortsätter han och har nytta av både sitt ursprung men också av nya kontakter han fått, och hans militära erfarenhet kunde leda till en civil karriär.

Hans historia är långt ifrån unik, det är många kollegor och vänner som kan berätta om hur tiden i det militära var grunden till karriären, en livslång vänskap, en utväg från vad som höll på att bli ett struligt liv eller insikten av att de faktiskt trivs och vill bo i Boden!

Så vägen framåt är inte alltid självklar och man vet aldrig var den leder, men genom att inte missa chansen att skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter öppnas fler möjligheter.

En av de stora tjusningarna med Försvarsmakten är att oavsett vem du är innan du kommer dit, så är det vad du presterar där som avgör hur bra det går. För mig representerar det ”lika chans” och det är en av få möjligheter att få en ordentlig nystart i livet. Med en väl genomförd värnplikt har man allt som behövs för att ge sig ut i arbetslivet. Du har fått jobba med människor du aldrig mött innan och du har tvingats att lösa uppgifter tillsammans. Du har fått lära dig nya saker och blivit riktigt bra på dem. Du har även fått chansen att vara en del av något större, du är nu en del av den kontinuerligt pågående skrönan om lumpen. I över hundra år (om än med några år i träda) så har vi haft en värnplikt i Sverige. Det är en upplevelse och en erfarenhet som många av oss delar och som skapar en gemenskap. Den gemenskapen är grunden i vad Military Work är. Genom att ta tillvara på allt det goda som kommer ur en värnplikt och ett förhoppningsvis fortsatt engagemang i Försvarsmakten kan vi anställa dig med militär bakgrund och utveckla din civila karriär.

 

Christopher Johansson, marknadschef på Military Work