Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
9 juni, 2023

Försvarsmakten partnerföretag: MW Group

Mikael Karlsson, VD MW Group. Foto: Daniel Lyckhammar/Defence Position

Varit partner till Försvarsmakten sedan 2013

MW Group (MW) arbetar brett med kvalificerade lösningar för totalförsvarsaktörer. Fokus ligger på samhällskritisk infrastruktur och tjänster anpassade för det militära försvaret, särskilt inom energi- och kommunikationssektorn. Företaget bytte under 2020 inriktning och gick från att arbeta med kompetensförsörjning till att med egen personal leverera kvalificerade tekniska tjänster. Samtidigt bytte företaget namn från Military Work till MW Group.

Mikael Karlsson är grundare och VD för MW. Han är också deltidstjänstgörande (GSS/T) i Försvarsmakten sedan 2010. MW tecknade avsiktsförklaring med Försvarsmakten direkt när möjligheten gavs.

– Vi har varit partner med Försvarsmakten så länge det har varit möjligt. Redan 2013 var vi först att skapa partnerskapsavtal tillsammans med Saab och IBM. För oss var det en självklarhet. Det var i en tidig fas av företagets historia och det kändes rätt att samarbeta. Vi hade gemensamma idéer med Försvarsmakten som vi ville förverkliga, säger Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson menar att de som har en bakgrund i Försvarsmakten kommer att känna igen sig i vissa delar av MW:s kultur. Han poängterar att det som i grunden enar företagets anställda är viljan att göra något bra för samhället oavsett vilket av företagets verksamhetsområde de arbetar inom. Flera av företagets rekryterare har militär bakgrund och därmed förståelse för hur militär kompetens kan användas i en civil kontext.

– Vi är noga med att de med militär bakgrund som vi anställer har genomfört en bra tjänstgöring i Försvarsmakten. För att göra det krävs det mer än att bara fysiskt vara närvarande. Man måste också vara mentalt närvarande och ta till sig utbildning och verksamhet. Vi letar efter de som visat stor ansvarskänsla för uppgifter och kollegor, fortsätter Mikael Karlsson.

MW är noggranna med att de personer som är deltidstjänstgörande är kommunikativa både mot företaget och mot sitt förband i Försvarsmakten. De har en struktur för att hantera eventuella intressekonflikter och uppmuntrar aktivt de i personalen som inte har ett deltidsengagemang i Försvarsmakten att överväga det.

– Det finns många positiva aspekter i att vår personal deltidstjänstgör. Vad som är positivt är olika från individ till individ. Vissa av våra anställda tjänstgör inom områden som liknar det vi arbetar med vilket ger formell kompetensutveckling. Andra gör helt andra saker men kommer tillbaka med utvecklad kunskap och erfarenhet i ansvarstagande, kamratskap och ledarskap, berättar Mikael Karlsson.

Han tycker att MW:s verksamhet och profil som modernt nordiskt försvarsföretag skapar en bra bas för nya medarbetare. Företaget internrekryterar ofta och är under kraftig tillväxt.

– Vi har en mångfald av kompetensområden där det finns möjlighet att utvecklas. Jag anser att den främsta tillgången vi har i vår tillväxt är våra fantastiska medarbetare, avslutar Mikael Karlsson.