Partners

Försvarsindustri

Defcon Solutions AB

Defcon Solutions AB är ett teknikföretag som erbjuder tjänster och produkter primärt riktade till kunder inom försvars- och säkerhetssektorn. Defcon har ramavtal med FMV där vi exempelvis arbetar med utveckling och integration av mobila ledningssystem i fordon, containrar, fartyg och anläggningar och samt utför löpande underhåll och service av en stor mängd materiel och system inom Försvarsmakten.

Defcon Solutions har ett starkt fokus på den svenska och nordiska marknaden men arbetar med kunder och uppdrag på den globala arenan. Defcon har sitt huvudkontor i Rosersberg nära Arlanda men utför uppdrag runt om i Sverige. Huvuddelen av uppdragen utförs dock i Stockholmsregionen och i Enköping.

Defcon Solutions AB är anslutet till branschorganisationen Teknikföretagen och har tecknat kollektivavtal både för tjänstemän och arbetare.

Här hittar du mer information: