Partners

IT och Tele Säkerhet

Everdon Security AB

Everdon är en pålitlig och erkänd leverantör av högkvalitativ cybersäkerhet i Sverige och internationellt med fokus på IT- och informationssäkerhetstjänster. Tjänsterna som erbjuds är branschoberoende men fokus är Bank & Finans, Medicin & Läkemedel, Försvarsindustri och Myndigheter. Everdon stödjer företag och organisationer att skydda sina mest kritiska informationstillgångar. Bolaget grundades 2015 och är en del av Dynamant Group.

Everdons affärsportfölj omfattar seniora experter specialiserade för uppdrag med höga krav på kompetens, pålitlighet och oberoende granskning. Vidare har Everdon internt utvecklat skräddarsydda lösningar och i hög grad automatiserade produkter som skapar en lägesbild av en kunds skyddsvärda tillgångar och de installerade skyddsmekanismernas effekt. Bolaget har även abonnemangstjänster vilka skapar preventiva effekter och en snabb responsförmåga i samband med incidenter, vilka i sin tur begränsar skadeutbredningen och minskar kostsamma produktionsstopp. Strategiska partnerskap och hängivna kunder har varit en stor framgångsfaktor för Everdons varumärke och utveckling. De förtrogna partners som Everdon ingått samarbete med har i Sverige ett mycket högt anseende, vilket inneburit framgångsrika ram- och leverantörs upphandlingar inom försvarsindustrin och offentlig sektor på nationell nivå.

Här hittar du mer information: