Partners

Industri Säkerhet

Rejlers

Rejlers skapar lösningar för ett tryggare Sverige. Som oberoende svenskt bolag erbjuder vi tjänster som omfattar Försvar, civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd.

Rejlers koncernen finns i Sverige, Norge och Finland. Rejlers styrka är bredden från olika branscher och ett långt engagemang i samhällsnyttan sedan 1943 då bolaget startades i Växjö med att elektrifiera Sverige. Idag jobbar Rejlers inom följande sektorer: Energi, Infrastruktur, Industri, Fastigheter, Kommunikation, Försvar och Säkerhet.

Vi är en oberoende partner och har gedigen erfarenhet av att arbeta tillsammans med Försvarsmakten och andra aktörer inom försvarssektorn, såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar med komplexa frågeställningar, från övergripande strategi till detaljerad implementering och uppföljning.

Här hittar du mer information: