Partners

Rekrytering och bemanning

Svensk Försvarskompetens

Vi är ett ledande rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att fylla kompetensgap i branscher med brist. Särskilt stolta är vi över vår specialisering inom försvarssektorn – en sektor kritisk för Sveriges nationella säkerhet.

I dagens komplexa globala miljö står Sverige inför utmaningar som kräver både privata och offentliga organisationers enade insatser. Där kommer vi in. Med vår insikt i försvarssektorns unika behov identifierar vi, attraherar och placerar rätt talanger på rätt positioner – från tekniska specialister till ledarskapsroller.

Genom samarbete med oss får våra partners tillgång till ett rikt nätverk av professionella inom försvarssektorn och andra relevanta branscher samt vår insikt i aktuella trender. Vi är mer än bara rekryterare; vi är rådgivare som hjälper er att navigera genom denna ständigt föränderliga bransch.

För oss handlar det om snabba, effektiva och skräddarsydda rekryteringslösningar. Vi lyssnar, förstår och levererar talanger som gör en konkret skillnad. Vi ser det som vår plikt att bidra till Sveriges försvarsförmåga genom att hjälpa organisationer att vara topprustade med rätt kompetens.

Vi är inte bara en partner; vi är en del av lösningen för att säkerställa Sveriges säkerhet och framtid.

Här hittar du mer information: