Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
23 april, 2018

Scandic Hotels och Försvarsmakten inleder unikt samarbete för besöksnäringen

Försvarsmakten och Scandic Hotels har under en längre tid fört diskussioner kring hur ett långsiktigt samarbete skulle kunna ta form gällande ömsesidig kompetensförsörjning och samhällsnytta. Under hösten 2017 intensifierades samtalen vilka mynnade ut i en avsiktsförklaring vid inledningen av 2018.

Avsiktsförklaringen som ingåtts går bland annat ut på att tydliggöra anställningsbarheten av personal med militär bakgrund, genom att till exempel använda en modell för civil validering av militär kockkompetens i Scandics kök. Försvarsmakten avser även att stötta med rekrytering för personal med militär bakgrund. Avsiktsförklaringen fokuserar i detta fall även på att hitta framtida karriärmöjligheter hos Scandic, som idag är Nordens största och mest attraktiva arbetsgivare inom besöksnäringen med 85 hotell i Sverige. Framförallt finns en förhoppning om att detta kommer att kunna vara mycket attraktivt för militär personal med till exempel kockkompetens, kompetens som avdelningschefer, ledare, tekniska chefer eller tekniskt kunnig personal.

– Tillsammans arbetar vi för att en persons erfarenhet från en position inom Försvarsmakten ska kunna nyttjas som en tydlig merit för individen och därigenom göra sig ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden. Initiativet från Scandic Hotels kring att underlätta validering för en särskild inriktning inom Försvarsmakten, till exempel för kockar, tjänar alla på. Med alla tänker jag på både Försvarsmakten, Scandic, besöksnäringen, individen och samhället. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket användbara för framtida arbetsroller på arbetsmarknaden, säger Klas Eksell, Personaldirektör Försvarsmakten.

På Scandic arbetar idag cirka 7 000 anställda, från Kiruna i norr till Malmö i söder. På samtliga drygt 85 Scandichotell finns det ett antal ledarroller, tekniska roller och samtliga hotell innehåller givetvis även en restaurang. I köken arbetar idag cirka 600 kockar och därutöver har hotellen totalt ca 700 chefer och ledare i olika befattningar. Verksamheten som bedrivs är ”skarp” dygnet runt, året runt, alltid med det bästa för gästen i fokus.

Hos oss på Scandic finns en stark övertygelse om arbetssättet kommer att tilltala personer med erfarenhet från Försvarsmakten som vill röra sig till eller mellan Scandic och Försvarsmakten.

I båda organisationerna handlar vardagen ofta om att snabbt kunna läsa av en situation utan ”facit” och sedan hitta rätt lösning på rätt utmaning samtidigt med en stark uthållighet över tid.

Redan idag finns ett antal ledare och specialister i olika delar av Scandic som arbetar hos oss i kombination med antingen en tjänst inom Hemvärnet eller som deltidsanställd i Försvarsmakten.

Vi har även ett antal personer hos oss med ett förflutet inom Försvarsmakten, t ex har jag själv en bakgrund som yrkesofficer i Flygvapnet.

Dessa kombinerade kompetenser och anställningsformer är tydliga exempel på att modellen redan är tagen i bruk, fungerar väl och att den kan bidra till både individers utveckling och samhällsnytta.

Vi på Scandic är helt övertygade om att denna kombination av att tillämpa sin yrkeskompetens i olika miljöer och sammanhang får individen och verksamheten att växa.

Dessutom kan detta möjliggöra två stora intresseområden för en medarbetare där det ena inte behöver göra avkall för det andra, säger Henrik Dider, HR-direktör på Scandic i Sverige.

Nu tar vi nästa steg i samarbetet, genom att börja knyta kontakter med Försvarsmaktens regionala utbildningscenter i till exempel Skövde och Karlskrona för kockar, där förhoppningen ligger i att kunna inleda arbetet med civil validering av militär kock-kompetens under våren samt att delta i arbetsmarknadsträffar för att prata militär och civil karriärutveckling. Parallellt med detta börjar vi nu även synliggöra gemensamma möjligheter genom att sätta in Scandics platsannonser på Soldatkarriar.se, med fokus på framförallt ledartjänster, tekniska tjänster och inte minst kocktjänster.

Vi på Scandic ser verkligen massor av möjligheter för individ, medarbetare, organisation och samhälle inom ramen för vår avsiktsförklaring med Försvarsmakten.

 

Henrik Dider
HR-direktör Scandic Hotels