Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
9 maj, 2022

Rekordstort antal sökande till reservofficersutbildningen

Foto: Anton Kindlund

Den 6:e februari stängde ansökan till årets reservofficersutbildning vid Militärhögskolan Halmstad. Nu har söksiffrorna presenterats, och det är glädjande nyheter för reservofficerskåren. Dels är den totala ansökningssiffran över 50% högre än ifjol och dels har antalet värnpliktiga sökande ökat med över 100%.

Förra året sökte 77 värnpliktiga till ROU, i år är siffran 155. Både Försvarsmakten och Sverof gläds över utvecklingen! Att få fler värnpliktiga att intressera sig för reservofficersbefattningen är viktigt för att behålla individer, som annars kanske lämnat Försvarsmakten efter värnplikten, i myndigheten. Sverof genomförde en massiv informationskampanj riktad till just Sveriges värnpliktiga innan jul, då projektledaren Anton Kindlund besökte 15 förband och träffade 1800 värnpliktiga inom loppet av en dryg månad.

– Det är riktigt roligt att vårt samarbete med Försvarsmakten bär frukt, säger Sverofs förbundsordförande Magnus Konradsson. Vi har genom Antons turnerande testat helt nya metoder vilket uppenbarligen höjt intresset för utbildningen. Ett ökat söktryck är precis vad vi behöver för att få fler reservofficerare till Försvarsmakten och i förlängningen ett starkare förbund med fler medlemmar.

– Försvarsmakten har sett både ett ökat antal sökande totalt och en större andel sökande direkt från värnplikt. Att rekrytera blivande reservofficerare ur värnpliktskullen är avgörande för Försvarsmakten för att nå målen. Därför är denna ökning särskilt glädjande. Ökningen sammanfaller med Sverofs projekt med att bland annat besöka värnpliktiga på förbanden och informera om reservofficersyrket. Vi bedömer att Sverofs insats gett bra utfall, säger överste Peter Nilsson, sektionschef, Ledningsstabens personalavdelning, rekryteringssektionen.

Foto: Anton Kindlund

Nya budskap för att attrahera drivna människor till ROU

Ute på förbanden gav Sverof information om utbildningen, livet som reservofficerskadett och arbetsmöjligheterna efter examen, men allra mest fokus lades på vilka egenskaper den enskilde kan förvärva sig genom en reservofficersutbildning.

– Jag, Elias Mibesjö (VD för Defence Position och tidigare projektledare för Sverof 2.0) och flertalet styrelseledamöter i Sverof lade ned ett stort arbete på vår budskapsplattform under förra våren och tidig sommar, berättar Anton Kindlund. Vi fokuserade på gruppen med drivna, unga värnpliktiga som vill vidare i livet och till exempel studera. Vi frågade oss hur vi får vi sådana personer att inse fördelarna med att bli reservofficer och stanna i Försvarsmakten på deltid.

Under reservofficersutbildningen förvärvar man sig kunskap som är mycket svår att få på någon annan plats på samma sätt, samtidigt som den är synnerligen värdefull för den enskilde på den civila arbetsmarknaden. Det rör sig exempelvis om en kvalificerad ledarskapsutbildning, planering och ledning under tidspress och beslutsfattande med varierande informationstillgång.

– Genom att fokusera på dessa egenskaper under föreläsningarna blir det lätt för varje åhörare att förstå fördelarna med en reservofficersutbildning, i en civil kontext. Det finns bedömt väldigt få yrken där man inte blir bättre i sin yrkesroll med en ett år lång kvalificerad ledarskapsutbildning i bagaget, fortsätter Anton.

Foto: Anton Kindlund

Fördjupat samarbete med Försvarsmakten

Förutom att turnera runt på förbanden har andra åtgärder vidtagits för att höja intresset för reservofficersutbildningen. Inte minst har Sverof nått ut till åtskilliga individer i rätt målgrupp genom marknadsföring i sociala medier. Där har också ett samarbete skett med Relation och Kommunikation på Försvarsmaktens HR-centrum, och Försvarsmakten har använt Sverofs material i sina officiella kanaler för att höja söktrycket.

Reservofficersutbildningen börjar i juni vid Militärhögskolan Halmstad. Fram till dess kommer förbanden att genomföra urvalsprocesser bland de sökande. Besked till alla som sökt till ROU kommer under maj månad.

– Eftersom det är kort om tid mellan antagningsbesked och kursstart är det viktigt att förbanden relationshanterar sina sökande och löpande uppdaterar kandidaterna på läget, säger Mattias Bogaeus vid Försvarsmaktens HR-centrum. Har man som sökande inte hört något från förbandet på ett tag är det aldrig fel att slå dem en signal heller, så att man är förberedd inför beskedet.

Sverof önskar alla som sökt till ROU lycka till i ansökningsprocessen!

 

Anton Kindlund
Projektledare SVEROF