Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
12 maj, 2022

Nya samarbetspartners till Försvarsmakten under 2021

Varje år fastställer Arbetsgivarrelationer det aktuella läget för antalet avsiktsförklaringar med andra arbetsgivare. Totalt finns idag 78 centrala avsiktsförklaringar samt 13 regionala avsiktsförklaringar tecknade. Under 2021 har 11 nya avsiktsförklaringar tecknats, varav 9 centrala och 2 regionala avsiktsförklaringar.

Arbetet med Arbetsgivarrelationer syftar till att stärka relationen och underlätta personalflöden mellan Försvarsmakten och civila arbetsgivare samt öka meritvärdet av tjänstgöring i Försvarsmakten. Syftet är även att öka medvetenheten och kunskapsnivån om Försvarsmakten samt söka samarbete med civila arbetsgivare där vi kan skapa gemensamma synergieffekter.

Samarbeten finns tecknade med organisationer, utbildningsanordnare och arbetsgivare inom följande branscher:

 • Bank och försäkring
 • Rekrytering och bemanning
 • Offentlig sektor
 • Säkerhet
 • Bygg och anläggning
 • Transport och logistik
 • Försvarsindustri
 • Vård och omsorg
 • Industri
 • Utbildning
 • IT och Tele
 • Installation
 • Besöksnäring – turism och restaurang
 • Övriga

Totalt finns idag 78 centrala avsiktsförklaringar samt 13 regionala avsiktsförklaringar tecknade.

Under 2021 har 11 nya avsiktsförklaringar tecknats, varav 9 centrala och 2 regionala avsiktsförklaringar. Dessa är:

Centrala avsiktsförklaringar: GetSocial (Alfred Appelros AB), Mast- och Tornunderhåll AB, HLL Hyreslandslaget, Byggföretagen, Ruuda Consulting AB, Almega, Aura Personal, Svensk Sjöfart, One Partner group,

Regionala avsiktsförklaringar: Falu kommun samt Borlänge kommun.

Hänvisning: FM2021-6672:2 Arbetsgivarrelationer 2021 Årsrapport

 

Jonas Wannberg, Försvarsmakten