Bli partner

För dig som arbetsgivare.

Idag tjänstgör soldater och sjömän frivilligt på hel- och deltid i Försvarsmakten. Därför söker Försvarsmakten fler samarbeten med andra arbetsgivare och organisationer- nu när Försvarsmakten delar personal med dem.

Försvarsmakten har nu en insatsorganisation med förband som ska bemannas med soldater och sjömän som tjänstgör på hel- eller deltid. Som en konsekvens av detta har Försvarsmakten unika anställningsformer på arbetsmarknaden. Bland annat kan personal i större utsträckning än tidigare av anställd på deltid. Detta innebär att Försvarsmakten delar personal med andra arbetsgivare. Det gäller såväl officerare, soldater, sjömän som hemvärnspersonal. De som har ett deltidsjobb i Försvarsmakten kan tjänstgöra under allt från enskilda dagar upp till flera veckor per år i händelse av insats – vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning någon annanstans i arbetslivet.

Försvarsmakten arbetar ständigt för att skapa relationer och samarbeten med olika typer av organisationer såsom arbetsgivare, branschorganisationer, intresseorganisationer och lärosäten. Ett samarbete ska ge positiva synergier för alla inblandade – för arbetsgivaren, för individen, för Försvarsmakten och sist, men inte minst, för samhället.

De organisationer som samarbetar med Försvarsmakten och som stöttar sina medarbetare att engagera sig i dess verksamhet bidrar också till samhället. Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare för unga och genom goda samarbeten kan vi tillsammans hjälpas åt att öka ungdomars chanser i arbetslivet. Vi behöver gemensamt ta till vara och utveckla den kompetens som duktiga soldater och sjömän erbjuder.

Om du som arbetsgivare, branschorganisation, intresseorganisation eller lärosäte vill veta mer om hur man blir en samarbetspartner till Försvarsmakten är välkommen att ta kontakt.

Lär mer om att vara en samarbetspartner till Försvarsmakten här www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare

Vill du bli partner? Kontakta Försvarsmakten på arbetsgivarrelationer@mil.se