GDPR

Soldatkarriar.se arbetar noggrant med att följa Dataskyddsförordningens riktlinjer och vill informera om de rättigheter som gäller kring de personuppgifter som vi hanterar om en enskild. För dig som väljer att registrera dig i soldatkarriar.se, Talent Network* har:

  • Du som enskild alltid rätt till tillgång av dina uppgifter.
  • Du som enskild alltid rätt till rättelse, invändningar, begränsning, dataportabilitet och radering.
  • Du som enskild makten över dina uppgifter i Talent Network*.

För mer information om dina valmöjligheter om hur soldatkarriar.se arbetar för att värna om din personliga integritet är du välkommen att kontakta oss på info@forsvarsutbildarna.se

* Talent Network är en funktion som hjälper dig att bevaka jobb som du är intresserad av på soldatkarriar.se. Genom att bli medlem i vårt Talent Network förbättrar du din jobbsökning samt ansökningsprocess. Talent Network hjälper dig som väljer att bli medlem att:

  • Mottag jobbrekommendationer som matchar dina intressen.
  • Mottag relevant information och uppdateringar från vårt företag.
  • Dela jobbmöjligheter med familj och vänner genom sociala medier eller per e-mail.

Om du väljer att bli medlem i Soldatkarriar.se, Talent Network registreras följande data: E-mailadress, Förnamn, Efternamn, Land, Ort, Önskad jobbtitel.